:: วันที่ 29 กันยายน 2561 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ::มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 จากผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย ในปีพ.ศ.2526

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.fscc.or.th/thai

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่