โปรแกรมหวย

RICHMANTOOL

  • ผลงานของเรา พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคตโดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายใดๆซึ่งท่านทราบดีแล้วว่า ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในทุกกรณีรวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ ซึ่งท่านเป็นผู้กระทำ
  • ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในประเทศไทยมีน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ว่าจ้าง
  • เหตุที่เรายังอยู่ ก็เพราะ พันธะสัญญาที่เรามีต่อกันตั้งแต่ Richmantool เริ่มกำเนิดขึ้นมา และ มีคนที่ยังต้องการเรา

User Agreement

ข้อตกลง ก่อนการใช้งาน

     โปรแกรมหวย RICHMANTOOL ทุกๆ เวอร์ชั่นพัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้มีแรงจูงในในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคตโดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันแต่อย่างใดและท่านจะต้องทราบดีแล้วว่าทางผู้พัฒนาโปรแกรม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ท่านรวมไปถึงความเสียหาย ที่เกิดกับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทุกกรณี # ท่านที่สนใจโปรแกรม กรุณาอ่านเงื่อนไขของทางเราให้ครบถ้วน

ลิขสิทธิ์ (Copyright) เวปไซด์ RICHMANTOOL

      จัดทำขึ้นมาเพื่อให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์,สินค้า หรือว่าจ้างเราเท่านั้น ซึ่งเวปไซด์ของเราเป็นระบบปิด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่บริการแก่บุคคลทั่วไป และทางเราขอแจ้งว่าจะไม่ขอรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในเวปไซด์อื่นที่นอกเหนือจากเวปไซด์ของRichmantool ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของRichmantool แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหาและส่วนประกอบต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีอื่นใดหรือกรณีใดๆทั้งสิ้น ทางRichmantool จะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด

AGREEMENT

เรามีพันธะสัญญา จะพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการและจะอยู่เคียงข้างสมาชิกต่อไป หากสมาชิกยังต้องการเราอยู่