• PROGRAM FEATURES
 • Dec,12, 2020
Version 4.14
 • วิเคราะห์กำไร - ขาดทุน ให้เห็น ก่อนตั้งอั้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น
 • สั่งประมวลผลตัดส่งเจ้า รวดเร็วขึ้น ทำให้ส่งยอดได้ไว
 • คีย์เลขชุด 24,60,120,210 ประตูได้ (4,5,6,7 ตัว)
 • คีย์เลขปักหลัก เช่น *10,1*0, 10*
 • นำเข้าข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
 • โปรแกรม Microsoft Excel
 • นำเข้าข้อมูลจาก LINE ด้วยรูปแบบการพิมพ์ ที่สะดวก รวดเร็ว
 • มีเวลากำกับข้อมูลที่คีย์เข้าทุกบรรทัด
 • สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข ได้อย่างง่ายดาย
 • ดูยอดขายแบบเบ็ดเสร็จในหน้าเดียว (หน้าเดียวดูได้ทุกอย่าง)
 • ลากลบข้อมูลได้ทีละหลายๆบรรทัด
 • กำหนดยอดอั้นจากยอดขาย (ตั้งรับ ตั้งสู้ได้)
 • แบ่งตัดส่งเจ้าได้หลายคน (แบ่งส่งเป็นเปอร์เซนต์)
 • พิมพ์สรุปใบปะหน้า และสรุปยอดเก็บเงิน
 • มีกราฟแสดงผลยอดขาย
 • สามารถตัดส่งเป็นไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ (เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล)
 • และ คุณสมบัติในเวอร์ชั่นเดิม ยังอยู่ครบ
 • การตั้งสู้แบบใหม่ (SP) สร้างกำไรงามๆให้เจ้ามือ ซึ่งยอดจะตีออกน้อยลง เหลือเก็บมากขึ้น แต่จ่ายตัวถูกเท่าเดิม
 • มีสูตรคำนวณการออกตัวที่ฉลาด (Richmantool SP) ช่วยให้เห็นกำไรก่อนออกตัวและมีสูตรกระจายเลขทำให้กำไรมากขึ้น
 • สามารถใช้สูตรการกระจายเลขได้
 • ฯลฯ
 • PROGRAM FEATURES
 • Dec,12, 2020
RICHMANTOOL SE 4.14
 • สำหรับคีย์ข้อมูลและเป็น Server ได้ทั้ง Lan และ Internet
 • วิเคราะห์กำไร - ขาดทุน ให้เห็น ก่อนตั้งอั้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น
 • สั่งประมวลผลตัดส่งเจ้า รวดเร็วขึ้น ทำให้ส่งยอดได้ไว
 • คีย์เลขชุด 24,60,120,210 ประตูได้ (4,5,6,7 ตัว)
 • คีย์เลขปักหลัก เช่น *10,1*0, 10*
 • นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลทั้ง ST , SE , SM , ได้
 • การตั้งสู้แบบใหม่ (SP) สร้างกำไรงามๆให้เจ้ามือ ซึ่งยอดจะตีออกน้อยลง เหลือเก็บมากขึ้น แต่จ่ายตัวถูกเท่าเดิม
 • มีสูตรคำนวณการออกตัวที่ฉลาด (Richmantool SP) ช่วยให้เห็นกำไรก่อนออกตัวและมีสูตรกระจายเลขทำให้กำไรมากขึ้น
 • PROGRAM FEATURES
 • Dec,12, 2020
RICHMANTOOL ST 4.14
 • สำหรับใช้คีย์ข้อมูลเครื่องเดียว(ไม่มีระบบ LAN)
 • วิเคราะห์กำไร - ขาดทุน ให้เห็น ก่อนตั้งอั้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น
 • สั่งประมวลผลตัดส่งเจ้า รวดเร็วขึ้น ทำให้ส่งยอดได้ไว
 • คีย์เลขชุด อาทิ 24, 60, 120, 210 ประตูได้ (4, 5, 6, 7 ตัว)
 • คีย์เลขปักหลัก เช่น *10, 1*0, 10*
 • มีเวลากำกับข้อมูลที่คีย์เข้าทุกบรรทัด
 • สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข ได้อย่างง่ายดาย
 • ดูยอดขายแบบเบ็ดเสร็จในหน้าเดียว (หน้าเดียวดูได้ทุกอย่าง)
 • ลากลบข้อมูลได้ทีละหลายๆบรรทัด
 • กำหนดยอดอั้นจากยอดขาย (ตั้งรับ ตั้งสู้ได้)
 • แบ่งตัดส่งเจ้าได้หลายคน (แบ่งส่งเป็นเปอร์เซนต์)
 • พิมพ์สรุปใบปะหน้า และสรุปยอดเก็บเงิน
 • มีกราฟแสดงผลยอดขาย
 • โอนข้อมูลที่คีย์แล้วไป Richmantool SE ได้ เหมือนเครื่อง CL
 • สามารถตัดส่งเป็นไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ (เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล)
 • และ คุณสมบัติในเวอร์ชั่นเดิม ยังอยู่ครบ
 • สามารถใช้สูตรการกระจายเลขได้
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจาก LINE ด้วยรูปแบบการพิมพ์ ที่สะดวก รวดเร็ว
 • PROGRAM FEATURES
 • Dec,12, 2020
RICHMANTOOL SM MB MP 4.14
 • เปลี่ยนการจดกระดาษ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยแท็บเล็ต
 • คีย์เลขชุด 2 3 6 10 19 ประตูได้
 • คีย์เป็นบิล แยกลูกค้าแต่ละคนได้และสามารถพิมพ์สลิปสำเนาได้
 • สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข ได้อย่างง่ายดาย
 • ดูยอดขายแบบเบ็ดเสร็จในหน้าเดียว (หน้าเดียวดูได้ทุกอย่าง)
 • พิมพ์ รายการขายของลูกค้าได้ (พิมพ์แบบใบเสร็จ)
 • ส่ง SMS รายการขายของลูกค้าได้ (Aircard)
 • สามารถพิมพ์ สรุปยอดขายได้ออกทางเครื่องพิมพ์ทั่วไปได้ (กระดาษ A4 ทั่วไป)
 • โอนข้อมูลที่คีย์แล้วไป RichmanTool SE ได้ เหมือนเครื่อง CL
 • ออกไฟล์ ส่ง LINE ได้
 • สามารถส่งโทรสาร หรือ FAX ได้ (และยังสามารถใช้ร่วม FAX Modem ได้)
 • มีคุณสมบัติเหมือน RichmanTool ST
 • รุ่นนี้ใช้กับ Tablet Windows ความละเอียดจอ 1,366 x 800 พิกเซล

เรามีพันธะสัญญา จะพัฒนาโปรแกรมหวยให้ตรงตามความต้องการและจะอยู่เคียงข้างสมาชิกต่อไป หากสมาชิกยังต้องการเราอยู่.CONTACT US

LINE : @689dmjkd

 • 089-844-7118
 • 089-894-7118