หวยเกษียณ คืออะไร

 

หวยเกษียณ สลากสะสมทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเงินออมยามเกษียณ ที่กระทรวงการคลังเปิดตัว เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิก กอช. ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ ขายใบละ 50 บาท มีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท ออกรางวัลทุกวันศุกร์ สลากที่ไม่ถูกรางวัลจะเก็บเป็นเงินออม และสามารถถอนเงินได้เมื่ออายุครบ 60 ปี นโยบายนี้ใช้ความชอบเสี่ยงดวงของคนไทยเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม สร้างความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดเบื้องต้นมีดังนี้

หวยเกษียณ คืออะไร
หวยเกษียณ คือ สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ ที่กระทรวงการคลังเปิดตัวเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับผู้สูงอายุ สลากเกษียณนี้มีลักษณะพิเศษคือรวมเอาความชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการออมเงิน โดยจะมีการออกรางวัลทุกสัปดาห์ และมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ซื้อสลากใบละ 50 บาท

จุดเด่นของหวยเกษียณ คือ หากไม่ถูกรางวัล เงินที่ซื้อสลากจะไม่หายไป แต่จะถูกเก็บสะสมเป็นเงินออม และสามารถถอนเงินออกมาได้เต็มจำนวนเมื่ออายุครบ 60 ปี ทำให้หวยเกษียณเป็นทางเลือกการออมที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

หวยเกษียณ ใครซื้อได้บ้าง
หวยเกษียณ หรือ สลากเกษียณ ขายให้กับสมาชิก กอช. หรือผู้ประกันตนมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ (อาจมีกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง)

ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-60 ปี
เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 70 บาท)
ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตัวอย่างอาชีพที่สมัคร กอช.ได้คือเกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน เจ้าของร้าน ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น

หวยเกษียณ ซื้อที่ไหน
หวยเกษียณ เปิดให้ซื้อผ่าน แอปพลิเคชั่น กอช.

App Store (คลิก)
Google Play (คลิก)

หวยเกษียณ ราคาเท่าไหร่
เป็นสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท 
กำหนดให้ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน 
เงินค่าซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชี กอช. ของผู้ซื้อสลากฯ แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม (ซื้อหวยถูก หรือไม่ถูกหวยก็ได้เงินคืน ถอนเงินออกได้ตอนอายุ 60 ปี)

เงินรางวัลสลากเกษียณ
รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก (เงินสะสม) ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี สามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้

การออกรางวัล
ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที โดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออม แม้จะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม รางวัลของทุกวันศุกร์ (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
 

ที่มา :https://www.sanook.com/money/924703/

http://www.richmantool.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทดลองใช้ฟรี @689dmjkd

 LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118