สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี

สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง มาฝากคอหวยกัน ซึ่งต้องบอกว่า เคยมีเลขออกซ้ำด้วย 

งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

รางวัลที่ 1 : 980116
เลขหน้า 3 ตัว : 104 763
เลขท้าย 3 ตัว : 634 833
เลขท้าย 2 ตัว : 17

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 607063
เลขหน้า 3 ตัว : 454 , 943
เลขท้าย 3 ตัว : 544 , 591
เลขท้าย 2 ตัว : 09

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 557990
เลขหน้า 3 ตัว : 346 , 412
เลขท้าย 3 ตัว : 961 , 778
เลขท้าย 2 ตัว : 14

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 125272
เลขหน้า 3 ตัว : 681 , 000
เลขท้าย 3 ตัว : 971 , 386
เลขท้าย 2 ตัว : 09

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 025873
เลขหน้า 3 ตัว : 420 , 800
เลขท้าย 3 ตัว : 355 , 544
เลขท้าย 2 ตัว : 73

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 590417
เลขหน้า 3 ตัว : 195 , 664
เลขท้าย 3 ตัว : 377 , 523
เลขท้าย 2 ตัว : 80

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 375805
เลขหน้า 3 ตัว : 170 , 786
เลขท้าย 3 ตัว : 409 , 421
เลขท้าย 2 ตัว : 08

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 929332
เลขหน้า 3 ตัว : 298 , 725
เลขท้าย 3 ตัว : 210 , 604
เลขท้าย 2 ตัว : 83

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 361807
เลขหน้า 3 ตัว : 285 , 549
เลขท้าย 3 ตัว : 106 , 228
เลขท้าย 2 ตัว : 92

งวดประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 098597
เลขหน้า 3 ตัว : 085 , 644
เลขท้าย 3 ตัว : 592 , 816
เลขท้าย 2 ตัว : 57

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 819068
เลขหน้า 3 ตัว : 591 , 979
เลขท้าย 3 ตัว : 419 , 547
เลขท้าย 2 ตัว : 36

งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 639235
เลขหน้า 3 ตัว : 097 , 629
เลขท้าย 3 ตัว : 476 , 522
เลขท้าย 2 ตัว : 83

งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 070935
เลขหน้า 3 ตัว : 609 , 817
เลขท้าย 3 ตัว : 007 , 379
เลขท้าย 2 ตัว : 90

งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 713517
เลขหน้า 3 ตัว : 073 , 794
เลขท้าย 3 ตัว : 414 , 511
เลขท้าย 2 ตัว : 29

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 472270
เลขหน้า 3 ตัว : 283 , 755
เลขท้าย 3 ตัว : 393 , 577
เลขท้าย 2 ตัว : 05

งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 837893
เลขหน้า 3 ตัว : 594 , 757
เลขท้าย 3 ตัว : 110 , 595
เลขท้าย 2 ตัว : 59

งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 873286
เลขหน้า 3 ตัว : 510 , 533
เลขท้าย 3 ตัว : 494 , 682
เลขท้าย 2 ตัว : 53

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 387006
เลขหน้า 3 ตัว : 135 , 983
เลขท้าย 3 ตัว : 562 , 795
เลขท้าย 2 ตัว : 58

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 962526
เลขหน้า 3 ตัว : 669 , 949
เลขท้าย 3 ตัว : 018 , 828
เลขท้าย 2 ตัว : 71

งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 061324
เลขหน้า 3 ตัว : 043, 476
เลขท้าย 3 ตัว : 374, 699
เลขท้าย 2 ตัว : 25

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 197079
เลขหน้า 3 ตัว : 206 , 412
เลขท้าย 3 ตัว : 127 , 660
เลขท้าย 2 ตัว : 65

งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 149840
เลขหน้า 3 ตัว : 384 , 576
เลขท้าย 3 ตัว : 046 , 509
เลขท้าย 2 ตัว : 58

งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 586117
เลขหน้า 3 ตัว : 340 , 670
เลขท้าย 3 ตัว : 591 , 815
เลขท้าย 2 ตัว : 10

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 026853
เลขหน้า 3 ตัว : 106 , 947
เลขท้าย 3 ตัว : 181 , 519
เลขท้าย 2 ตัว : 31

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 292391
เลขหน้า 3 ตัว : 831 , 961
เลขท้าย 3 ตัว : 477 , 628
เลขท้าย 2 ตัว : 98

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 053630
เลขหน้า 3 ตัว : 121 , 218
เลขท้าย 3 ตัว : 581 , 881
เลขท้าย 2 ตัว : 61

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 273863
เลขหน้า 3 ตัว : 324 , 918
เลขท้าย 3 ตัว : 694 , 941
เลขท้าย 2 ตัว : 92

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 229116
เลขหน้า 3 ตัว : 128 , 464
เลขท้าย 3 ตัว : 375 , 953
เลขท้าย 2 ตัว : 14

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 086069
เลขหน้า 3 ตัว : 513 , 873
เลขท้าย 3 ตัว : 148 , 450
เลขท้าย 2 ตัว : 77

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 638684
เลขหน้า 3 ตัว : 334 , 335
เลขท้าย 3 ตัว : 630 , 669
เลขท้าย 2 ตัว : 62

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 073816
เลขหน้า 3 ตัว : 251 , 804
เลขท้าย 3 ตัว : 321 , 749
เลขท้าย 2 ตัว : 79

งวดประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 930255
เลขหน้า 3 ตัว : 140 , 250
เลขท้าย 3 ตัว : 094 , 638
เลขท้าย 2 ตัว : 08

งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 594825
เลขหน้า 3 ตัว : 175 , 918
เลขท้าย 3 ตัว : 440 , 799
เลขท้าย 2 ตัว : 07

งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 121507
เลขท้าย 3 ตัว : 294 , 461 , 761 , 830
เลขท้าย 2 ตัว : 49

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 506260
เลขท้าย 3 ตัว : 101 , 164 , 495 , 973
เลขท้าย 2 ตัว : 38

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 656409
เลขท้าย 3 ตัว : 647 , 784 , 848 , 910
เลขท้าย 2 ตัว : 94

งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 306902
เลขท้าย 3 ตัว : 077 , 149 , 242 , 510
เลขท้าย 2 ตัว : 52

ออกซ้ำมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่เลข 08 09 14 58 83 92

ออกซ้ำมาแล้ว 1 ครั้ง ได้แก่เลข 05 07 10 25 29 31 36 38 49 52 53 57 59 61 62 65 71 73 77 79 80 90 94 98

ที่มา:www.sanook.com

http://www.richmantool.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทดลองใช้ฟรี @689dmjkd

 LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118