Web Site ที่เกียวข้อง : https://web.facebook.com/schooljomjaeng

โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร (เดิมชื่อโรงเรียนบ้านมอน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านมอน ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีพื้นที่ 14.5 ไร่ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยแยกออกจากโรงเรียนศรีมงคล (โรงเรียนบ้านร้องแง) ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านมอน ไปตั้งที่ใหม่ เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2489 เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @richmantool

  • 081-266-7118
  • 089-894-7118
  • 081-891-7118