Web Site ที่เกียวข้อง : https://shorturl.asia/amSpo

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี RMT ณ สำนักสงฆ์ถ้ำจักรพรรดิ์ บ้านอิม ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ยอดเงินทำบุญ 122,663 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118