Web Site ที่เกียวข้อง : https://www.richmantool.com/CHARITYs.asp

ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบากขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งปัน และแบ่งเบาภาระของประชาชน ทางทีมงาน Richmantool จึงได้ช่วยเหลือประชาชน โดย บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118