Web Site ที่เกียวข้อง : https://map.longdo.com/p/A00087943/info/mobile/

ผ้าป่า คือผ้าที่ผู้ถวายนำไปวางพาดไว้บนกิ่งไม้เพื่อให้พระชักเอาไปเองโดยไม่กล่าวคำถวายหรือประเคนเหมือนถวายของทั่วไป กริยาที่พระหยิบผ้าไปใช้แบบนั้น เรียกว่า "ชักผ้าป่า" ส่วนการถวายผ้าป่านิยมจัดของใช้เป็นบริวารผ้าป่าเหมือนบริวารกฐินเรียกว่า "ทอดผ้าป่า"

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @richmantool

  • 081-266-7118
  • 089-894-7118
  • 081-891-7118