Richmantool Charity

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

      มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วย มาตั้งแต่ปี 2524

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.home4animals.org/


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่