Richmantool Charity

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างวัดบ้านแม่จอก

      เนื่องจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่จอก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไม่มีวัดเป็นของหมู่บ้านตัวเอง จึงมีผู้มีจิตศรัทธา อยากสร้างวัดขึ้น จึงรวบรวมทุนทรัพย์ส่วนตัวช่วยกันสร้าง แต่ยังขาดปัจจัยอีกมาก Richmantool จึงสมทบทุนทำบุญ 5,000 บาท และได้ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมสมทบทุนสร้างวัด รวบรวมปัจจัยได้ทั้งสิ้น 53,371 บาท ถวายให้ ท่านพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิบุญ เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เพื่อมอบให้แก่หมู่บ้านแม่จอก นำไปสร้างวัดตามความประสงค์ต่อไป

Web Site ที่เกียวข้อง :


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่