Richmantool Charity

วันที่ 15 มกราคม 2559 โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

      โครงการฯ ขอเชิญชวนให้มีการบริจาคแบบไม่ระบุเคส โดยเงินบริจาคแบบไม่ระบุเคส โครงการจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1.เป็น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม "รักษ์แมว" โดยจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของทุกเคสที่โครงการฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่โครงการฯกำหนดไว้ 2.เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม "เหมียวจอมป่วน ชวนเพื่อนทำหมัน" 3.เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแมวในกิจกรรม "ปันน้ำใจให้แมวจร" 4.เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม "แมวเหมียว เหลียวหาบ้าน" และ "สองมือ ร่วมใจ ให้แมวจร"

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.rakmaw.com/index.php


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่