ALLLOTTO

โปรแกรมเจ้ามือหวยออนไลน์
1. เปิดเล่นระบบหวยได้พร้อมๆ กัน, มีเลือกมากกว่า 50 หวย ตามต้องการ
2. บริหารจัดการสมาชิก แบบ Master, Agent และ Member
3. ตั้งอั้นกลุ่ม อั้นรายตัว และตั้งเลขจ่ายครึ่ง 
4. ระบบกำหนด Credit ให้กับลูกค้า
5. ฟังก์ชั่น วิเคราะห์ความเสี่ยง
6. ตัดส่งเจ้า และตัดส่งหลายรอบ
7. ออกตัวส่งเจ้าได้ทั้งรูปแบบ ปริ้นข้อมูล ,ไฟล์ Excel, ข้อมูล TEXT 
8. สรุปดูยอดขาย / กำไรขาดทุน 
9. ส่งยอดและรับยอดข้อมูลตัวเกินระหว่างเจ้ามือ ไม่ต้องคีย์ใหม่ นำเข้าได้เลย
10. พิมพ์บิลขายผ่านมือถือให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องมีปริ้นเตอร์
11. รองรับการทำงานบนมือถือ , แทบเลท, iPad, คอมพิวเตอร์,  Notebook 

Copyright ©2008- richmantool.com All rights reserved