โปรแกรมหวย RICHMANTOOL

     โปรแกรมหวย RICHMANTOOL ทุกๆ เวอร์ชั่นพัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้มีแรงจูงในในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันแต่อย่างใด

     ซึ่งท่านทราบดีแล้วว่า ทางผู้พัฒนาโปรแกรม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทุกกรณี รวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ ซึ่งท่านเป็นผู้กระทำ

     ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในประเทศไทยมีน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ว่าจ้าง

# ท่านที่สนใจโปรแกรม กรุณาอ่านเงื่อนไขของทางเราให้ครบถ้วน.CONTACT US

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118