Rich Man Tool 2015 Online / Online Plus / Special

       ปัจจุบัน Internet ได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น จึงทำให้การติดต่อ-
สื่อสารของเราไร้พรมแดน และทางเราได้เล็งเห็นประโยชน์ในข้อนี้ ที่จะทำให้การส่งข้อมูลของคุณ สามารถทำผ่าน ระบบ Internet ได้ ทำให้งานของคุณรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
       เราได้พัฒนา RichManTool 2015 Online ขึ้นมาเพื่อใช้งานในระบบ LAN และผ่าน Internet ได้ โดยคุณสามารถตั้งเครื่องที่บ้านเป็น SERVER ในระบบ LAN หรือตั้งเป็น SERVER ผ่าน Internet เพื่อคีย์ข้อมูลแบบ Online ทำให้อยู่ที่ไหน ก็สามารถทำงานได้ อย่างรวดเร็วปานติดจรวด ทั้งระบบ LAN และ Internet

คุณสมบัติของ Online/plus/Special Version 2015.2.10 (Update 05/04/59) :
•   สำหรับคีย์ข้อมูลและเป็น Server ได้ทั้ง Lan และ Internet
•   วิเคราะห์กำไร - ขาดทุน ให้เห็น ก่อนตั้งอั้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น
•   สั่งประมวลผลตัดส่งเจ้า รวดเร็วขึ้น ทำให้ส่งยอดได้ไว
•   คีย์เลขชุด 24,60,120,210 ประตูได้ (4,5,6,7 ตัว)
•   คีย์เลขปักหลัก เช่น *10,1*0, 10*
•   นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลทั้ง Stand Alone , Online ได้
•   นำเข้าข้อมูลได้หลากหลาย ทั้ง Excel , Tablet Android , Window 8
•   มีเวลากำกับข้อมูลที่คีย์เข้าทุกบรรทัด
•   สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข ได้อย่างง่ายดาย
•   ดูยอดขายแบบเบ็ดเสร็จในหน้าเดียว (หน้าเดียวดูได้ทุกอย่าง)
•   ลากลบข้อมูลได้ทีละหลายๆบรรทัด
•   กำหนดยอดอั้นจากยอดขาย (ตั้งรับ ตั้งสู้ได้)
•   แบ่งตัดส่งเจ้าได้หลายคน (แบ่งส่งเป็นเปอร์เซนต์)
•   พิมพ์สรุปใบปะหน้า และสรุปยอดเก็บเงิน
•   มีกราฟแสดงผลยอดขาย
•   สามารถตัดส่งเป็นไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ (เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล)
•   และ คุณสมบัติในเวอร์ชั่นเดิม ยังอยู่ครบ
•   การตั้งสู้แบบใหม่ (Special) สร้างกำไรงามๆให้เจ้ามือ ซึ่งยอดจะตีออกน้อยลง
   เหลือเก็บมากขึ้น แต่จ่ายตัวถูกเท่าเดิม
•   มีสูตรคำนวณการออกตัวที่ฉลาด (Richmantool Plus) ช่วยให้เห็นกำไรก่อนออกตัว
   และมีสูตรกระจายเลขทำให้กำไรมากขึ้น
•  สามารถนำเข้าข้อมูลจาก LINE ด้วยรูปแบบการพิมพ์ ที่สะดวก รวดเร็ว
  •   1=*100 (วิ่ง1 ล่าง100)
  •   2=100* (วิ่ง2 บน100)
  •   12=100* (12 บน100)
  •   13=*100 (13 ล่าง100)
  •   234=100* (234 บน100)
  •   456=100*100 (456 บน100โต๊ด100)
คุณสมบัติของ Richmantool ใช้งานร่วมกับ Dataserver :   
•   รับยอดที่คีย์มาจากโทรศัพท์ iPhone, Android ผ่าน Richmantool App ได้
•   รับยอดที่โอนมาจาก RichManTool StandAlone ได้
•   สร้างเครือข่ายส่วนตัว เพื่อให้การรับโพยเป็นเรื่องง่ายขึ้นRich Man Tool 2015 Stand Alone

       เราได้พัฒนา RichManTool 2015 Stand Alone ขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยเอาปัญหาและข้อจำกัด ของ Rich Man Tool เดิมมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยนำเอา ฐานข้อมูล SQL มาใช้แทน Access ออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับใช้งานเครื่องเดียว สะดวกในการใช้งาน สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม ไปใช้งานที่ไหนก็ได้

คุณสมบัติของ Stand Alone Version 2015.2.10 (Update 05/04/59) :
•   สำหรับใช้คีย์ข้อมูลเครื่องเดียว(ไม่มีระบบ LAN)
•   วิเคราะห์กำไร - ขาดทุน ให้เห็น ก่อนตั้งอั้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น
•   สั่งประมวลผลตัดส่งเจ้า รวดเร็วขึ้น ทำให้ส่งยอดได้ไว
•   คีย์เลขชุด 24,60,120,210 ประตูได้ (4,5,6,7 ตัว)
•   คีย์เลขปักหลัก เช่น *10,1*0, 10*
•   มีเวลากำกับข้อมูลที่คีย์เข้าทุกบรรทัด
•   สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข ได้อย่างง่ายดาย
•   ดูยอดขายแบบเบ็ดเสร็จในหน้าเดียว (หน้าเดียวดูได้ทุกอย่าง)
•   ลากลบข้อมูลได้ทีละหลายๆบรรทัด
•   กำหนดยอดอั้นจากยอดขาย (ตั้งรับ ตั้งสู้ได้)
•   แบ่งตัดส่งเจ้าได้หลายคน (แบ่งส่งเป็นเปอร์เซนต์)
•   พิมพ์สรุปใบปะหน้า และสรุปยอดเก็บเงิน
•   มีกราฟแสดงผลยอดขาย
•   โอนข้อมูลที่คีย์แล้วไป Richmantool 2015 Online ได้ เหมือนเครื่อง Client
•   สามารถตัดส่งเป็นไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ (เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล)
•   และ คุณสมบัติในเวอร์ชั่นเดิม ยังอยู่ครบ

คุณสมบัติใหม่ของRichManTool Stand Alone ใช้งานร่วมกับ Dataserver :
•   รับยอดที่คีย์มาจากโทรศัพท์ iPhone, Android ผ่าน Richmantool App ได้
•   โอนข้อมูล เพื่อส่งเจ้าที่มีระบบ Richmantool DataServer ได้
•   สร้างเครือข่ายส่วนตัว เพื่อให้การรับโพยเป็นเรื่องง่ายขึ้น